ข่าววัด

เรื่อง ชี้แจงสถานการณ์ของวัดป่าอริโซน่าแก่สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ
เรื่อง    ชี้แจงสถานการณ์ของวัดป่าอริโซน่าแก่สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ

เนื่องจากการทำ short sale ของวัดป่าอริโซน่าได้สำเร็จลงทางวัดสามารถลดค่าบ้านได้ถูกลงตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งหลายท่านก็ได้ทราบแล้วด้วยให้ทางวัดยืมเงินมาช่วยในการทำ short saleได้สำเร็จลง ขออนุโมทนาบุญต่อทุกๆท่านมาในที่นี้ด้วย  และทางวัดจะจัดการใช้หนี้ให้กับผู้มีอุปการะทั้งหลายภายในเร็ววันนี้ และหลังจากการทำ short sale สำเร็จลงก็ได้เกิดมีปัญหาภายในระหว่างบุคคล 2 กลุ่มที่มีความเห็นไม่ตรงกันและไม่สามารถตกลงกันได้    ทางผู้บริหารวัดป่าอริโซน่าจึงตัดสินใจขายบ้านให้กับอีกกลุ่มหนึ่งไปเพื่อตัดปัญหาความยุ่งยาก  และลาออกจากการเป็นสมาชิกของคณะสงฆ์ธรรมยุต ขณะนี้ทางวัดป่าอริโซน่ากำลังมองหาสถานที่ตั้งวัดแห่งใหม่อยู่  ซึ่งคาดหวังว่าจะหาได้ภายในเร็ววันนี้  หรือถ้าผู้ใดพบเห็นสถานที่ๆเหมาะสามารถทำเป็นวัดได้กรุณาแจ้งให้คณะกรรมการบริหารวัดป่าอริโซน่าทราบด้วยจะเป็นพระคุณมาก    และเมื่อได้สถานที่ตั้งแห่งใหม่แล้วจะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบในทันที และในวันที่ 7 เมษายนนี้ทางวัดป่าอริโซน่าได้จัดให้มีงานวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยขึ้นที่   24218 S. Oakwood Blvd., Sun Lakes, AZ.85248. จึงขอเชิญท่านมาทำบุญร่วมกันในวันสงกรานต์  มีพระสงฆ์มาประกอบพิธีการทางศาสนา 3 รูป ดังหมายกำหนดการที่แนบมานี้ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมศรี  ชัม 480-802-7562

ขอแสดงความนับถือ

                                           คณะกรรมการบริหารวัดป่าอริโซน่า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s