การย้ายวัดป่าอริโซน่า เมืองแชนด์เลอร์ รัฐอริโซน่า อเมริกา

คำชี้แจงเกี่ยวกับการย้ายวัดป่าอริโซน่า เมืองแชนด์เลอร์ รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา
ประกาศฉบับที่ 2/2556
เรื่อง การย้ายวัดป่าอริโซน่า เมืองแชนด์เลอร์ รัฐอริโซน่า อเมริกา
เรื่อง    การย้ายวัดป่าอริโซน่า เมืองแชนด์เลอร์ รัฐอริโซน่า อเมริกา
เรียน   ท่านสมาชิกวัดป่าอริโซน่า และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ทราบ
       เนื่องจากว่า มีความคิดเห็นไม่ตรงกันระหว่างพระสงฆ์และคณะกรรมการบริหารบางส่วนของวัดป่าอริโซน่า รัฐอริโซน่า จึงทำให้การดำเนินงานในการสร้างวัด ไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ คณะกรรมการบริหารวัดป่าอริโซน่าตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา จึงมีมติขอย้ายและหาที่สร้างวัดป่าอริโซน่าแห่งใหม่ต่อไป เพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่าย
    ฉะนั้น จึงขอประกาศชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ สำหรับที่อยู่ใหม่นั้น คณะกรรมการวัดป่าอริโซน่า กำลังดำเนินการติดต่อหาที่ในการก่อสร้างวัดป่าอริโซน่าอยู่ และจะประกาศให้ทราบต่อไป
 
วัดป่าอริโซน่า รัฐอริโซน่า อเมริกา
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s