คำชี้แจงเกี่ยวกับเว็บไซต์วัดป่าอริโซน่า

คำชี้แจงเกี่ยวกับเว็บไซต์ของวัดป่าอริโซน่า เมืองแชนด์เลอร์ รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา
คำชี้แจงเกี่ยวกับเว็บไซต์วัดป่าอริโซน่า
ฉบับที่ 1/2556
เรียน   สมาชิกวัดป่าอริโซน่าและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ที่เคารพทราบ
วัดป่าอริโซน่า  เมืองแชนด์เลอร์ รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา ที่จดทะเบียนไว้กับทางราชการถูกต้องตามกฏหมายของรัฐทุกขั้นตอน  ขอประกาศว่า ข้อความ หรือว่าบทความใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้ คือ

http://www.wataz.org และ หรือไww.thaiarizona.com
เว็บทั้งสองนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับวัดวัดป่าอริโซน่า {Wat Pa Of Arizona} รัฐอริโซน่า อเมริกา อีกต่อไป
    ถ้าท่านใดมีความประสงค์ต้องการทราบข่าวคราวเกี่ยวกับวัดป่าอริโซน่า กรุณาเข้ามาที่เว็บวัดป่าอริโซน่าอันใหม่นี้ได้ที่ี www.watpaarizona.com
 
      สำหรับเว็บใหม่นี้ทางวัดป่าอริโซน่า กำลังติดต่อในการจัดซื้อต่อไป จึงขอประกาศให้ทุกท่านได้รับทราบ
วัดป่าอริโซน่า 
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s