เรื่อง วัดป่าอริโซน่า ขอลาออกจากวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

เรื่อง วัดป่าอริโซน่า ขอลาออกจากวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

คำชี้แจงวัดป่าอริโซน่า ฉบับที่ 4/2556

เรื่อง    วัดป่าอริโซน่าขอลาออกจากเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต

ในประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียน สมาชิกวัดป่าอริโซน่า และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ทราบ
วัดป่าอริโซน่า เมืองแชนด์เลอร์ รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา ได้ทำจดหมายลาออกจากการเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556    เพื่อความสะดวกต่อการบริหารงานภายในวัดป่าอริโซน่าในอนาคต
ฉะนั้น ทางวัดป่าอริโซน่า จึงขอประกาศให้สมาชิกวัดป่าอริโซน่าและพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน

วัดป่าอริโซน่า

คลิกกลับหน้าเดิม

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s