เรื่องเว็บไซต์วัดป่าอริโซน่า สหรัฐอเมริกา

ขอชี้แจงเกี่ยวกับเว็บไซต์ “วัดป่าอริโซน่า”

         เนื่องจากวัดป่าอริโซน่า ได้เปิดวัดมาเป็นเวลา 7 ปี แล้ว และมีบุคคลอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดป่าอริโซน่า ได้จัดทำเว็บเกี่ยวกับวัดป่าอริโซน่าขึ้นหลายเว็บ เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทางคณะกรรมการวัดป่าอริโซน่า จึงขอประกาศให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่า  วัดป่าอริโซน่า มีเว็บที่เป็นทางการ คือ http://www.watpaarizona.com เท่านั้น 

รูปภาพ

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s